Subministrem i instal·lem sistemes de filtratge d’aigua i dosificació per piscines, descalcificadors domèstics i industrials, osmosis inverses, fem analítiques fisio-químiques d’aigües de pous per al seu tractament, projectem i instal·lem regs per aspersió, microaspersió i goteig en jardins, tant particulars com públics, recuperació d’aigua de pluja, subministrem tot tipus de productes i accessoris pel manteniment de piscines, reciclatge d’aigües grises, etc.

Destaquem entre d’altres les següents marques :

Cilit, ATH, Ecowater, Gep, Bayrol, Kinetico, Robosoft, Astrapool, Toro, Rain Bird, Swim (…)